Nieuws > De eerste partner- en nieuwjaarsborrel van studieboekencentrale is een feit!

Woensdag 8 januari was de eerste StudieBoekenCentrale (SBC) partner- en nieuwjaarsborrel met alle huidige bestuursleden en het KOSS. Het doel van dit evenement was om kennis te maken met de SBC en om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. In twee uur tijd kon iedereen elkaar de beste wensen geven, een borreltje drinken en kennismaken met onze trotse partner, de StudieBoekenCentrale.

“Gedane zaken nemen een keer”

Tevens werd er een toespraak gehouden door dhr. Matthijs Kroon, accountmanager SBC. Hierin kwam duidelijk naar voren dat zij blij waren met de o.a. opkomende studieverenigingen te Deventer. Zij werden dan ook in het speciaal vernoemd. De borrel vond plaats in “De Generaal”, de sociëteit van Saxion welke in beheer is van Koepel Overleg Studenten Saxion (KOSS). Tijdens de speech werd aangegeven dat de SBC een zodanige samenwerking met het KOSS (en vice versa) wil blijven behouden en dat zij dit door deze borrel kenbaar willen maken. Door beide partijen is het contract te verbreken tot 31 december van elk jaar, dit is door geen van beide partijen gebeurd. Verder werden leden nog gewezen op het contract en de hoogte van de SBC gelden, aan welke voorwaarden moet een vereniging ook alweer voldoen? Niet alleen positief werd er gekeken, ook levenslessen als:” Afspraken maken is makkelijk, ze nakomen is ten tweede” kwamen aanbod. Beide partijen bleven soms in gebreke en oplossingen werden er niet gezocht. Maar achter een citaat van dhr. Matthijs Kroon:  “Gedane zaken nemen een keer” alsmede “Toch heb ik in het verleden mogen ervaren dat de goede wil er is. Tevens  is er sprake van probleemoplossend handelen en wordt er gezocht naar opties in wederzijds belang. Een Win-Win situatie creëren voor alle partijen  is het doel”

Tot slot wordt de partnerschap met het huidige bestuur vergroot door goede afspraken, wederzijdse belangen, toekomst gericht denken, … Immers, SBC is geen sponsor van KOSS met haar leden maar een partner! Het verschil zit het in ’t proces, meedenken in het proces, omzet verhogingen, kwaliteit leveren en een goede afhandeling van zaken zijn enkele onderdelen hiervan.

Tot slot wenst de SBC aanwezigen (en de lezer) het volgende toe:

“Graag wil ik iedereen een goed en gezond 2014 wensen, want gezondheid en leven is helaas geen vanzelfsprekendheid. Dat is gebleken. “