Nieuws > ‘KOSS moet sterker staan’

Het nieuwe bestuur van het Koepel Overleg Studenten Saxion (KOSS) zet in  op  meer invloed in de hogeschool. “We willen sterker overkomen bij de studieverenigingen, maar ook als hun vertegenwoordiging in de rest van de hogeschool.”

Het nieuwe bestuur is afgelopen week vastgesteld in de algemene ledenvergadering voor studieverenigingen. Pascal van Verseveld, student Forensisch Onderzoek, blijft nog een jaar voorzitter van het koepelorgaan. Daarnaast bestaat het bestuur uit Lisanne Haan (secretaris, Gezondheid en Technologie), Laura den Bouwmeester (penningmeester, Bedrijfskunde-MER), Anna Kramer (interne zaken Enschede, Chemie), Suzanne van der Veen (interne zaken Deventer, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek), Astrid Schouten (sociëteitsbeheerder de Generaal, Commerciële Economie) en Arank de Bruin (algemeen bestuurslid, Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek).

Deventer

Het bestuur is dit jaar  gegroeid, van een zes- naar zevenkoppig bestuur.  Opvallend in het nieuwe bestuur zijn vooral de twee leden uit de hanzestad: Suzanne van der Veen en Arank de Bruin. “Dit jaar gaan we echt actiever zijn in Deventer”, vertelt voorzitter Pascal van Verseveld.  “En daar kunnen de studieverenigingen ook nog veel actiever worden. We willen in de loop der tijd ervoor zorgen dat Deventer net zo actief is als Enschede. Zodat alles meer op gelijke voet komt te staan.”

Juridisch loket

Ook onderdeel van de nieuwe plannen is zorgen dat studenten juridische ondersteuning krijgen. In de vorm van een loket op de hogeschool waarbij studenten HBO-recht de student helpen. Van Verseveld: “Vooral nu ook de juridische loketten in de binnenstad van Enschede zijn gesloten, denken wij dat we een meerwaarde kunnen leveren voor de studenten. Denk maar aan ondersteuning bij het Cobex [College van Beroep voor Examens, red], bij examencommissies, opleidingen en ook bij huurbazen.” Het gaat in dit geval om een pilot, die start in Enschede. Deventer studenten kunnen al wel per e-mail hun juridische vraag sturen. Als de pilot succesvol is wil KOSS uitbreiden naar Deventer.

Beter op de kaart

Belangrijk vindt het nieuwe bestuur in elk geval dat KOSS beter op de kaart komt te staan. De Bruin: “Veel niet-leden weten niet wie wij zijn. En ook de studieverenigingen kunnen wij veel beter vertegenwoordigen als we bekender zijn binnen en buiten Saxion.” Om contacten onderling te bevorderen, organiseert KOSS dit jaar daarom voor het eerst een besturenweekend voor alle bestuursleden van studieverenigingen.