Nieuws > Nieuw bestuur KOSS geeft vereniging frisse koers

Enschede, 24 november 2015
Nieuwe bestuursleden van het KOSS zijn vandaag middels de algemene ledenvergadering van Koepel Overleg Studenten Saxion benoemd. Tevens spraken de leden van de vergadering hun vertrouwen uit in het nieuwe bestuur. Speerpunten van dit nieuwe bestuur zijn onder andere de samenwerking tussen de verenigingen te bevorderen en het stimuleren om meer gebruik te maken van de sociëteit.

Pascal van Verseveld is benoemd tot voorzitter, Tom Korte wordt de secretaris van de vereniging. De rol van penningmeester wordt vervuld door Ruben Schouten en Merel Arts gaat de interne zaken Deventer en vice-voorzitter op zich nemen. Voor Enschede ligt de verantwoordelijkheid voor interne zaken bij Thijmen Stavenuiter. Astrid Schouten neemt de functie Sociëteitsbeheer op zich. Voorzitter Pascal van Verseveld: “Wij kijken er enorm naar uit om samen met de leden komend jaar ons in te zetten voor een nog beter KOSS. Wij zijn er dus voor de verenigingen, we staan in nauw contact met verschillende instanties binnen het Saxion. Samen sterker is ons motto.”

Het KOSS is het overkoepelende orgaan voor alle studieverenigingen van Saxion-breed. Momenteel is dit nog Enschede en Deventer. Het Koepel Overleg Studenten Saxion heeft als doel een sterke verbinding tussen alle studieverenigingen te behouden en te verbeteren. Daarnaast staat de koepel voor de lobby, informatievoorziening en stimulering van het studentenactivisme.